بی شماریم

 

با کم شدن رو به رشد طرفداران لجن پوشان بزودی رئیس این جنبش متعفن به تیمارستان منتقل خواهد شد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
بهبود فکرآزاد

عقل نىارى أنكس كه اىب نىارى امام حسن مجتي(ع) اؤ حضرت محمى \رسيىنى ىين ديسن؟ فرموىنى: حسن اخلاق! امام علي (ع): مرىم به ىلتمرىانشان شبيه تر هستنى تا به \ىرانشان