اندر احوالات سران بی مقدار فتنه!!!

میدونین...

امروز حسابی خندیدم بابت کروبی و موسوی و بیانیه شونصدومشون

میگم شما هاهم بخندین !!

عقل یک انسان مثلا بالغ تا چه میزان است؟

راهنمای سنجش خریت انسانهای دو پا:

1_رویا پردازی ( کروبی و موسوی دست در زیر چانه در ارزوی بر اندازی نظام)

2_خود را صاحب گله ای پر گوسفند دانستن.......در حالی که چند تا بز گر گرفته دارن

3_کله خود را در برف فرو برده و پاهای خود را به هوا برده و نگاهی به اطراف ندارد غافل از این که دیگران لنگ های در هوا قوطه ورشان را میبینند

4_برای رسیدن به اهداف پشت سر نن جون خود پنهان شدن:D

5_به اتش کشیدن سطل های زباله 

خلاصه رفیق سرت رو درد نیارم ........... اخه اگه اینا کاری از دستشون بر می امد همان زمان که داغ بود کاری میکردن با این تعداد قلیل کاری ازشون بر نمیاد اگه زورشون می رسید تا حالا اومده بودند تو میدون نه اینکه وقتی چهارتا کشته دادند از میدون در برند !!

اوصولا انسان های ضعیف کری می خونن چون کاری از دستشون بر نمیاد و این 25 بهمن هم می گذرد مثل همه ی وعده های که داده بودن حامیان جنبش معمولا افرادی هستن که خارج از ایران و در پی سر گرمی بیرون گود نشستن میگن لنگش کن شما ها هم بیایین و به این تعداد اندک این جنبش بپیوندین شاید دیده شدینو این را بدانید تا وقتی ملت اگاه وشریف ایرانی زنده هستن به جایی نخواهید رسید ما مردم ایران رهبر و کشور ودینمان را دوست داریم و هر کس بخواهد وارد حریم ما شود مثل سوسکی له اش می کنیم

/ 2 نظر / 15 بازدید
یک دوست

سلام موافقم اما بهتره برای این که ضایع بشن بهشون مجوز داه بشه تا خودشون از تعداد کمشون خجالت بکشن این جوری بهتر نیست؟

همین نزدیکی ها

:."_,: دير زمانی است روی شاخه اين بيد مرغی بنشسته كو به رنگ معماست نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی چون من در اين ديار، تنها، تنهاست گرچه درونش هميشه پر زهياهوست، مانده بر اين پرده ليك صورت خاموش روزی اگر بشكند سكوت پر از حرف، بام و در اين سرای می‌رود از هوش. راه فرو بسته گرچه مرغ به آوا، قالب خاموش او صدايی گوياست. می‌گذرد لحظه‌ها به چشمش بيدار، پيكر او ليك سايه – روشن رؤياست. رسته ز بالا و پست بال و پر او زندگی دور مانده: موج سرابی سايه‌اش افسرده بر درازی ديوار پرده ديوار و سايه: پرده خوابی خيره نگاهش به طرح خيالی آنچه در آن چشم‌هاست نقش هوس نيست دارد خاموشی اش چون با من پيوند، چشم نهانش به راه صحبت كس نيست ره به دورن می‌برد حمايت اين مرغ: آنچه نيايد به دل، خيال فريب است دارد با شهرهای گمشده پيوند: مرغ معما در اين ديار غريب است سروده سهراب سپهری _::__:\:;-