علیرضا نوری زاده و محسن سازگارا در مورد خودکشی علیرضا پهلوی

صحبت های جالب علیرضا نوری زاده و محسن سازگارا در مورد خودکشی علیرضا پهلوی و واکنش دیگر همفکرانشان به اظهارات انها: دستمال به دستی تا به کی؟
/ 0 نظر / 15 بازدید