اعتراف جدید لو رفته از نوری زاده جاسوس آمریکا

http://jamnews.ir/Images/News/Smal_Pic/22-11-1389/IMAGE634330421392500000.jpgعلیرضا نوری زاده  عنصر خود فروخته و مزدور سازمان جاسوسی آمریکا که در جریان فتنه اخیر پشتیبانی و حمایت کاملی از سران منفور فتنه نموده بود اخیرا در فیلم ویدئویی لو رفته از وی در جلسه ای که با عناصر بیگانه خارجی دارد چنین اعتراف می کند: " ما در این سی سال نسخه های مختلفی برای مردم ایران پیچیدیم از جمله هخا که میخواست شش ماهه ایران را بگیرد یا می خواستیم یک روز لباس سفید بپوشیم یک روز لباس سبز ولی تاکنون موفق نبوده ایم ولیکن امروز آقای میر حسین موسوی در ایران دارد مطالبات ما را اجرایی می کند "

دانلود کنید

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید