در سومین جلسه دادگاه متهمان کودتای مخملی مطرح شد
در ستاد موسوی گفتند هر کس هر تخریبی می تواند انجام دهد
آقای موسوی این دادگاه جایگاه شماست

 

یکی از متهمین دادگاه اغتشاشات و حوادث اخیر که حضور خود در سه راهپیمایی پیش از انتخابات و سه راهپیمایی پس از انتخابات را پذیرفت در بیان علل این حضور خود گفت: موضع گیری برخی که آنها را از ارکان نظام می دانستم در تحریک ما دخیل بود.

جواب این کشته شدگان را موسوی می دهد؟

جواب مساجد آتش گرفته را موسوی می دهد؟

جواب جوانان حاضر در بازداشت را موسوی می دهد؟

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید