/ 1 نظر / 15 بازدید
شبنمكده

از خودت ابتدا شكايت كن زاهدا چند خرق عادت كن برو اول ولي شو اي والي بعد از آن صحبت از ولايت كن من يك سوال دارم آقاي ر ئيس جمهور سي سال نظام را زير سوال بردند ( موسوي هاشمي خاتمي )اگر راست گفتند كه واي به حال آنان كه بايد جواب خون شهيداني كه ريخته شده است را بدهند و اگر دروغ گفتند واي به حال شما حتما به وب من سر بزنيد و پست قبلي من را نيز بخوانيد با درود بي پايان