سبب دوستی علی چیست

علی(ع) محبوب دلها و معشوق انسانهاست ، چرا؟ و در چه جهت؟ فوق العادگی علی(ع) در چیست

که دلها را به خود شیفته ساخته  و رنگ حیات جاودانی گرفته است؟چرا دلها همه خود را با او آشنا

می بینند؟

علی(ع) مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه های کامل انسانیت را دوست  می دارد

امّا، اگر علی(ع) همه این فضایل انسانی را که داشت ،می داشت:آن حکمت و آن علم ،آن فداکاریها و

از خود گذشتگیها ،آن تواضع و فروتنی ،آن مهربانی و عطوفت ،آن عدالت و آزادگی و آزادیخواهی ،آن

ایثار ،آن شجاعت ،آن مروت  و مردانگی نسبت به دشمن!،آن سخا و جود وکرم و...و...

اگر علی(ع)همه اینها را که  داشت ،می داشت امّا رنگ الهی نمی داشت مسلّماً این قدر که امروز

عاطفه انگیز و محبت خیز است ،نبود.

 

 

 علی(ع) از آن نظر محبوب دلهاست که پیوند الهی دارد . دلهای ما بطور ناخودآگاه در اعماق

خویش با حق سَر و سـِرّ و پیوستگی دارد ،و چون علی(ع) را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق

می یابند به او عشق می ورزند. در حقیقت پشتوانه عشق علی(ع) پیوند جانها با حضرت حق

است که برای همیشه در فطرتها نهاده شده ،و

چون فطرتها جاودانی است مِهر علی(ع) نیز جاودان است.

نقطه های روشن در وجود علی(ع) بسیار است، اما انچه برای همیشه او را درخشنده و تابان

قرار داده است، ایمان و اخلاص اوست که به وی جذبه الهی داده است.

علی(ع) در داشتن دوستان و محبان سر از پا نشناخته که در راه ولاء و محبت او سر دادند و بر

سر دار رفتند ،بینظیر است.  این جاذبه گمان نمی رود که در جهان نظیری داشته باشد.

                                                                                       " جاذبه و دافعه علی(ع)،شهید مطهری "


یا رب از دلــهای ما نـــور محبت را مگیـر         این تجمع ، این توسل ، این ارادت را مگیر

هستی مابستگی دارد به عشق اهلبیت      هر چه میخواهی بگیر،از ما ولایت را مگیر

/ 0 نظر / 14 بازدید