جاهلان کیانند؟

در طول تاریخ و زمانهای گذشته همیشه بیشترین ضربه ها و مشکلات را افراد جاهل به وجود آورده اند اگر روزی شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد اگر روزی امیر کبیر زیر تیغ جهل کشته شد ناشی از بی بصرتی و ناآگاهی افرادی بوده که قدرت درک و فهم زمانی را داشته اند و فریب جنگ های روانی را خورده اند یا بهتر بگوئیم بصیرت نداشته اند. امروز هم یکی از آن زمانهاست با ید به هوش باشیم.

آمریکا در عین ظلم و ستمگری به جهان فریاد آزادی و حقوق بشر سر می دهد خیلی خنده دار است کشوری که میلیارد ها دلار برای ریختن بمب بر سر کودکان مظلوم فلسطن پول خرج می کند شعار مبارزه با استکبار ستیزی سر می دهد. 

مگر یادمان رفته حمله نظامی به طبس را یادمان رفته کودتای ناموفق نوژه را مگر یادمان رفته حمایت های بی دریغ این دولت ظالم و این شیطان بزرگ از اسرائیل غاصب مگر یادمان رفته تحریم های ایران را مگر قران نخواندی ایم که خدا می فرماید اشداء علی الکفار رحماء بینهم باید باور کرد که کفار زمان همین آمریکا و اسرائیل هستند. مگر نشانه کفار چیست؟

تروریست واقعی کیست؟ چرا عده ای باور نمی کنند دشمنان ناموس و مذهبشان همین دولت شیطانی آمریکا  است. چرا باور نمی کنند که در جنگ تحمیلی همین آمریکا بود که میلیون ها دلار سردمدارن رژیم بعث کمک می کرد. چه کسی برادران ما را شهید کرد.

یادتان رفته حادثه ربودن دیپلمات های ایرانی را ده هزارمین روز این حادثه تروریستی نیز گذشت . چشم ها را باز کنیم بیشترین ضربه را به ما بی بصیرتی میزند. چه جالب است کسانی که دم از ازاد اندیشی می زنند اما به راحتی گول سناریو های ساخته آمریکا را می خورند یکی از این سناریو ها حادثه کشته شدن خانم ندا آقاسلطان بوده که اخیرا با کشف فیلم ها و تصاویر دروغ بودن این ماجرا و تهمت واضح سران کفر علیه نظام مقدس ایران روشن شده است برای آگاهی بیشتر دانلود کنید

چه ساده اند عده ای که فکر می کنند آمریکا دنبال منافع آنهاست . عده ای که شده اند عروسک خیمه شب بازی آمریکا و هرچه سران مستکبر این دولت می گویند سر تسلیم فرو آورده اند و اطاعت می کنند.

شانزده آذر روز استکبار ستیزی است . حال کسانی که به فرمان استکبار عملی انجام دهند قطعا مزدور استکبار شده اند .  اسلام ندای اشداء علی الکفار سر داده ، ندای کونوا لظالم خصما (با ظالمان دشمن با شید) سر داده . بیاید دوباره اسلام بیاریم و بلند شعار دهیم : مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل ، مرگ بر استعمار

منبع  www.mersad20.com

/ 0 نظر / 16 بازدید